Δραστηριότητες

Μέσα στις κύριες δραστηριότητες της Ένωσης περιλαμβάνονται:

  • Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου
  • Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης
  • Σεμινάρια εκπαιδευτικά
  • Συνέδρια εκπαιδευτικά
  • Διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων που προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου
  • Συνεργασία με αντίστοιχες ενώσεις του εξωτερικού
  • Θέσπιση βραβείων και διαγωνισμών
  • Παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν στον κλάδο
  • Παροχή τεχνικών πληροφοριών στα μέλη Επικοινωνία μέσα από SITE έντυπα, ΜΜΕ προς τα μέλη και προς την αγορά
  • Εκδόσεις σχετικές με τις εξελίξεις του κλάδου, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων κλπ.